Mezinárodní den tance

V roce 1982 poprvé vyhlásil Taneční komitét ITI (International Theatre Institut- Mezinárodní divadelní ústav) 29.dubenMezinárodnímdnemtance. Od té doby je tento den každoročně slaven na celém světě v připomínku narození velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea.


Každý rok je vyzvána známá taneční osobnost k sepsání Poselství, které je pak šířeno po celém světě. Záměrem Mezinárodního dne tance a Poselství je spojit dohromady všechen tanec, jeho různé podoby a projevy, oslavit tuto divadelní formu a radovat se z její univerzality, rušící veškeré politické, kulturní a etnické bariéry a spojit lidi dohromady v míru a přátelství společným jazykem - Tancem. V roce 1995, v úsilí spojit všechny mezinárodní taneční organizace a oslavit Mezinárodní den tance společně, vstoupil Taneční komitét ITI/UNESCO ve spolupráci s Mezinárodní taneční radou (CIDD-UNESCO) a Mezinárodní taneční aliancí (WDA).  

Informace z webové stránky https://www.vizetance.cz


Den tance Nedvědici

Tanec je umění, které promlouvá skrze tělo, pohyb, hudbu. Ze všech umění se nejvíce dotýká fyzické stránky člověka. Je způsobem nonverbální komunikace, vyjádření citů, ale také uvolnění a odreagování.

Den tance v Nedvědici nabízí zapojení pro taneční soubory dětí i dospělých v rámci odpolední přehlídky u rybníka. Veřejnosti i souborům nabízí účast na tanečních dílnách - viz. workshopy. V sobotu na večer je opět připravena tančírna.. 

Chcete si s námi zatančit? Odkaz na instruktážní video ke společné choreografii najdete zde, ihned jak bude k dispozici.